Werkplek screening

Zijn er vragen over jouw werkplekopstelling en wil je een snelle feedback over uw werkhouding/werkomgeving? Dan kan je contact met mij opnemen voor een eenmalige werkplek screening. Met deze screening signaleer ik eventuele knelpunten en krijg je praktische tips en adviezen. Je kunt deze gebruiken om je werkhouding/ werkomgeving te optimaliseren. Wil je dat jouw werkplek uitgebreider wordt bekeken dan kun je kiezen voor een werkplekadvies.

Werkplekadvies

Bij een werkplekadvies wordt een analyse gemaakt van de ontstane klachten. Ik geef je informatie over een goede ergonomische werkhouding op basis van je werkplekopstelling. Het doel is het verkrijgen van inzicht welke factoren positief bijdragen aan het verminderen van je klachten. Samen onderzoeken wij wat je nodig hebt om aangepast gedrag en een andere werkhouding aan te leren en deze te behouden.

Hoe ga ik te werk?

  • Tijdens een persoonlijk gesprek worden je klachten, werkhouding en werkomstandigheden geanalyseerd.
  • Je werkplek en werkgewoonten worden in kaart gebracht.
  • Ook wordt je balans in belastbaarheid tussen werk-privé besproken.
  • Je leert om je werkplek ergonomisch in te stellen.
  • De bevindingen van het werkplekadvies en mogelijke oplossingen worden in een rapportage beschreven.
  • Het werkplekadvies wordt gedeeld met jouw leidinggevende.
  • Samen met jouw leidinggevende kan je verdere acties uitzetten met als doel vermindering van jouw klachten, structurele aanpassingen en een optimale werkhouding.
Werkplek screening en Werkplekadvies Saskia van Helsdingen