Re-integratie

spoor 1 / spoor 0

Mijn specialisme is het behandelen, begeleiden of coachen van cliënten met de (on)zichtbare gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), waaronder licht traumatisch hersenletsel (LTHL). Daarnaast richt ik mij ook op cliënten met Post-Covid Syndroom, burn-out en oncologie. Ik bied specialistische begeleiding op het gebied van re-integratie en in de balans tussen werk en privé. Mijn paramedische kennis heeft hierbij een meerwaarde.

Re-integratie spoor 1

Jouw werk is een belangrijk onderdeel van je leven. Na (langdurige) ziekte is terugkeer naar eigen werk niet altijd even vanzelfsprekend. Hierbij kan ik je helpen. Kennis over jouw specifieke klachten en de Wet verbetering Poortwachter zijn van belang om te komen tot een goed re-integratietraject. Zo zetten we samen de juiste stappen op het juiste moment.

Hoe verloopt een re-integratietraject spoor 1:

Het doel is terugkeren in werk bij je werkgever; met eigen werk, aangepast werk of ander passend werk.

 • In een “klikgesprek” wordt het doel van het traject en de hulpvraag afgestemd.
 • Met mijn paramedische- en revalidatiekennis denk ik met je mee wat je nodig hebt voor een succesvolle re-integratie.
 • Uitgaande van jouw mogelijkheden, wensen en behoeftes wordt een re-integratieplan en offerte opgesteld.
 • Goede onderlinge communicatie met jou, jouw werkgever en de bedrijfsarts waarbij wederzijdse verwachtingen worden afgestemd.
 • Bij de start van het traject vinden wekelijks gesprekken met jou plaats, gedurende het traject bouwen we de frequentie af.
 • Met jouw werkgever is een tussen- en eindevaluatie.
 • Het traject duurt in principe 3 maanden, dit kan in overleg verlengd worden.

Spoor 0

Waar bij spoor 1 de focus ligt op re-integratie en de terugkeer naar eigen werk, gaat het bij spoor 0 juist om het voorkomen dat je uitvalt in werk door ziekte of overbelasting. Ook hierbij geldt dat aan de hand van een kennismakingsgesprek met jou en jouw werkgever het doel van het traject en jouw hulpvraag wordt afgestemd.

Hoe verloopt een re-integratietraject spoor 0:

Het doel is voorkomen dat je uitvalt in eigen werk door ziekte en/of overbelasting.
Met een uitgebreide analyse kijk ik naar jou als individu in relatie tot je werktaken en (werk) omgeving:

 • Heb je een disbalans in belasting/ belastbaarheid;
 • Heb je moeite om je werktaken uit te voeren;
 • Ben je na een werkdag tot weinig in staat;
 • In een trajectplan staan de knelpunten en het plan van aanpak beschreven voor het creëren van een nieuwe balans in belasting/ belastbaarheid.
Re-integratie
 • Week 1

  Ziekmelding

 • Week 6

  Probleemanalyse

 • Week 8

  Plan van aanpak

 • Week 42

  Melding UWV

 • Week 46-52

  Eerstejaars-evaluatie

 • Week 88-93

  Aanvraag WIA

 • Week 93/104

  Oordeel van het UWV en WIA