Betalingsvoorwaarden

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn hanteert Van Helsdingen, re-integratie & ergotherapie de volgende betalingsvoorwaarden. Middels deze brief informeer ik jou, zodat je weet waar je aan toe bent en weet wat je kunt verwachten. Met het aangaan van de behandeling ga je akkoord met de betalingsvoorwaarden.

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandeling die je ontvangt als cliënt van Van Helsdingen, re-integratie & ergotherapie.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren telefonisch geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
  3. Voor het betalen van jouw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
  4. Je kunt het verschuldigde bedrag (vermeldt op de nota) overmaken op bankrekeningnummer: (IBAN)NL09INGB0674 7004 30 ten name van Saskia van Helsdingen, te De Meern. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het factuurnummer.
  5. Indien de volledige betaling niet binnen 15 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij je een eerste herinnering.
  6. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij je een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
  7. De aanmaningsbrief stelt je in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
  8. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief jouw betaling hebben ontvangen, ben je in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van €40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
  9. Jouw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.

Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.